Szkolenia

Jeśli zakupiłeś lub nadano Ci dostęp do określonego szkolenia i jesteś zalogowany do platformy,
na jego miniaturce widnieje informacja – UCZESTNICZY.  Znajdziesz je również po zalogowaniu w menu – MOJE SZKOLENIA.
Umożliwiamy także skorzystanie bezpłatnie i bez zakładania konta ze szkolenia demonstracyjnego,
gdzie można poznać zasady działania platformy i poruszania się po jej zasobach.
Zapraszamy.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY – SZKOLENIA OKRESOWE I WSTĘPNE

Darmowy
2 Lekcje

Bezpłatne Szkolenie Demonstracyjne

Aby poruszać się po zasobach szkolenia, po zapoznaniu z określoną treścią oznaczaj lekcję jako ukończoną klikając baner w lewej dolnej…

0% Ukończono
0/0 Steps

See more...

Zobacz kurs
5 Lekcje

Pracownicy Administracyjno – Biurowi

Pracodawca, jako osoba bezpośrednio odpowiedzialna za zapewnienie swoim pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, ma obowiązek zapewnić im ukończenie niezbędnego…

0% Ukończono
0/0 Steps

See more...

Zobacz kurs
5 Lekcje

Pracownicy narażeni na czynniki szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne

Pracodawca, jako osoba bezpośrednio odpowiedzialna za zapewnienie swoim pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, ma obowiązek zapewnić im ukończenie niezbędnego…

0% Ukończono
0/0 Steps

See more...

Zobacz kurs
7 Lekcje

Pracownicy Inżynieryjno – Techniczni

  Pracodawca, jako osoba bezpośrednio odpowiedzialna za zapewnienie swoim pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, ma obowiązek zapewnić im ukończenie…

0% Ukończono
0/0 Steps

See more...

Zobacz kurs
9 Lekcje

Pracodawcy i Osoby Kierujące pracownikami

Pracodawca odpowiedzialny za zapewnienie swoim podwładnym bezpiecznych warunków pracy powinien ukończyć niezbędne szkolenie okresowe BHP dla pracodawców – bez względu…

0% Ukończono
0/0 Steps

See more...

Zobacz kurs
12 Lekcje

Pracownicy Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Pracodawca, jako osoba bezpośrednio odpowiedzialna za zapewnienie swoim pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, ma obowiązek zapewnić im ukończenie niezbędnego…

0% Ukończono
0/0 Steps

See more...

Zobacz kurs
12 Lekcje

BHP – szkolenie wstępne – instruktaż ogólny

Z racji przyjętej formy szkolenia – Instruktażu – niniejsze szkolenie nie jest dostępne do zakupu. Dostęp do szkolenia można uzyskać…

0% Ukończono
0/0 Steps

See more...

Zobacz kurs
5 Lekcje

Pracownicy Stanowiska Robotnicze

Z racji przyjętej formy szkolenia – Instruktażu – niniejsze szkolenie nie jest dostępne do zakupu. Dostęp do szkolenia można uzyskać…

0% Ukończono
0/0 Steps

See more...

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

szkolenia w budowie…

PIERWSZA POMOC I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zobacz kurs
6 Lekcje

Strażacy Państwowej Straży Pożarnej szkolenie okresowe

Z racji przyjętej formy szkolenia – seminarium – niniejsze szkolenie nie jest dostępne do zakupu. Dostęp do szkolenia można uzyskać…

0% Ukończono
0/0 Steps

See more...

SZKOLENIA BRANŻOWE

szkolenia w budowie…

BIZNES MARKETING I ROZWÓJ OSOBISTY

szkolenia w budowie…

Jeśli potrzebujesz innych rodzajów szkoleń okresowych, szkoleń dla większej grupy uczestników, innych szkoleń dotyczących tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy lub szkoleń w innej formie – skontaktuj się z nami.